Зберігання та транспортування небезпечних вантажів

Posted by Anatolii Myshelov
Категорія:

У світі майже половина загального вантажообігу складається з небезпечних вантажів і увага до їх зберігання та перевезень має бути досить велика.

За міжнародними правилами всі небезпечні вантажі уклали до переліку, що нараховує більше 3000 найменувань.  Згідно із Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» небезпечний вантаж — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити: вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин, і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин. 

Небезпечні речовини поділяють на такі класи:

 • клас 1 (вибухові речовини та вироби);
 • клас 2 (гази);
 • клас 3 (легкозаймисті рідини);
 • клас 4.1 (легкозаймисті тверді речовини);
 • клас 4.2 (речовини, схильні до самозаймання);
 • клас 4.3 (речовини, що виділяють легкозаймисті гази при взаємодії з водою);
 • клас 5.1 (речовини, що окислюють);
 • клас 5.2 (органічні пероксиди);
 • клас 6.1 (токсичні речовини);
 • клас 6.2 (інфекційні речовини);
 • клас 7 (радіоактивні матеріали);
 • клас 8 (корозійні речовини);
 • клас 9 (інші небезпечні речовини та вироби).

Розглянемо докладніше особливості зберігання та транспортування такого виду небезпечних вантажів, як засоби захисту рослин (ЗЗР).

Зберігання засобів захисту рослин, як і будь‑яких хімікатів, потребує особливих умов. Деякі із ЗЗР небезпечні для людей та тварин. До того ж при порушенні правил зберігання, температурних режимів вони можуть зіпсуватися і втратити свої властивості.

Найбільш шкідливими для пестицидів є низькі температури. Під їх впливом може відбутися розшарування ЗЗР, випадіння осаду, що зрештою призведе до закупорювання розпилювачів та фільтрів обприскувачів. Щоб уникнути цього, температура у спеціалізованому приміщенні, де зберігаються хімікати, не повинна опускатися нижче 5 °C. Згідно зі СНіП 11‑108‑78 «Склади сухих мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин» у холодну пору року температура повітря у таких складах повинна триматися на рівні 8–10 °C, відносна вологість — не перевищувати 75%. Виробники ЗЗР радять зберігати їх продукцію у щільно закритих оригінальних упаковках і не використовувати тару з‑під хімікатів повторно.

Також дуже важливим моментом є кваліфікація робітників, що працюють на складах де зберігають засоби для захисту рослин. Висококваліфікований персонал Групи компаній «КМ» пройшов необхідне навчання для того, щоб підтримувати безпечне зберігання ЗЗР у спеціальних умовах.

У розпорядженні нашого складського комплексу вже не перший рік функціонує склад для зберігання:

 • Регуляторів росту;
 • Добрив;
 • Фунгіцидів;
 • Пестицидів;
 • Гербіцидів.

ЗЗР входять у перелік небезпечних вантажів, які потребують спеціальних умов транспортування та виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

За ступенем небезпеки такі препарати класифікують як:

 1. легкозаймисті рідини (ЛЗР);
 2. легкозаймисті речовини та матеріали (ЛЗМ);
 3. речовини, що окислюються, (ОР) і органічні перекиси (ОП);
 4. отруйні (токсичні) речовини (ТР);
 5. їдкі і корозійні речовини (ТР);
 6. інші небезпечні речовини.

Небезпечні вантажі кожного класу поділяють на групи:

 1. Високого ступеня небезпечності (група пакування 1) — вантажі в сталевих барабанах, бочках, спеціальних контейнерах;
 2. Середнього ступеня небезпечності (група пакування 2) — вантажі в тарі з полімерних матеріалів, дерев’яних ящиках;
 3. Низького ступеня небезпечності (група пакування 3) — вантажі в паперових мішках, картонних ящиках.

ЗЗР потрібно перевозити  тільки в спеціально виділених транспортних засобах (залізничні вагони,  морські і річкові судна, автомобілі).

Водний транспорт

Транспортування ЗЗР морським шляхом може здійснюватися тільки судами, що мають відповідний запис у класифікаційному посвідченні Морського Регістру. Придатність судна до перевезення небезпечних вантажів при відсутності спеціального запису в кваліфікаційному посвідченні визначається спеціальною комісією з обов’язковою участю представників санітарно-епідеміологічної служби і місцевих установ Мінекобезпеки.

Відправник контролює, щоб небезпечні вантажі, які укладають у контейнер, були сумісними та дозволялися до перевезення тими видами транспорту, які застосовують у транспортному ланцюзі.

Спеціалісти Групи компаній «КМ» мають неабиякий досвід у експедируванні ЗЗР. При підготовці Вашого вантажу ми врахуємо усі нюанси складання необхідної документації, завантаження, транспортування, та подальшої доставки до місця призначення.

Автомобільний транспорт

Автотранспорт для перевезення ЗЗР повинен мати сигнальне фарбування кузова і бортовий напис «Отрути». На транспорті, що виділяється для перевезень даного вантажу, повинні встановлюватися сигнальні прапорні, які кріпляться до кабіни і на кутах кузова. Транспорт підлягає паспортизації санітарноепідеміологічного службою, повинен бути справним і легко піддаватися знезараженню.

Транспортування ЗЗР допускається тільки у супроводі спеціально виділених і проінструктованих осіб. Транспортування може бути довірено водію тільки після проходження їм відповідного інструктажу. Відповідальні за перевезення особи повинні стежити за станом тари і негайно ліквідувати ушкодження, якщо такі виникли.

Залізничний траспорт

Залізницею ЗЗР перевозяться тільки в спеціально виділених вагонах, цистернах, контейнерах, арендованих вантажовідправником і приписаних до станції навантаження. Призначені для перевезення препарати повинні бути упаковані в заводську або спеціально призначену для цієї мети міцну і герметичну тару. Забруднення пестицидами зовнішньої поверхні тари не допускається. Вантаж повинен мати сертифікати з указівкою необхідних заходів безпеки.

Співпрацюючи з Групою компаній «КМ» Ви можете бути на 100% впевнені, що наш логістичний відділ підготує усі документи належним чином, відповідно до діючих норм та правил транспортування ЗЗР, підбере оптимальний транспорт та маршрут слідування. Спеціалісти складського комплексу якісно виконають вантажно-розвантажувальні роботи та забезпечать збереження Вашого товару на найвищому рівні.

Leave a Reply